Current Kanu o ka ʻĀina Student SY 2019-2020 See "News and Announcements" for registration form link.

Kanu o ka 'Āina New Century Public Charter School

Early College Graduates 2018 

Hula Drama 2018

Aloha Kalanianaʻole - Tree Planting 2018

Hula Drama 2018 

Kani Ke O