Kanu o ka 'Āina New Century Public Charter School

Kanu o ka 'Āina NCPCS Honors Prince Jonah Kūhīo Kalanianaʻole

Honoring the life & legacy of Prince Jonah Kūhīo Kalanianaʻole